Opdracht Muur van Hadrianus

10-02-2013 13:40

 

De Muur van Hadrianus

 

Lees eerst het verhaal van de Muur van Hadrianus en de geschiedenis van de muur, dan kan je deze vragen beantwoorden.

Klik op de volgende twee linken voor informatie:

De opdracht: 

1. Wanneer werd de muur van Hadrianus gebouwd?

2. De soldaten van Marcus Brittannicus liepen van Deva naar het oostelijk deel van de muur om die te voltooien. Waarschijnlijk marcheerden de soldaten zo'n vijf uur per dag. In die vijf uur kon een leger zwaar bepakte soldaten (de bepakking woog zo'n veertig kilo) zo'n dertig kilometer afleggen.
Hoeveel dagen zal het leger van Marcus over de tocht hebben gedaan?

3. Is de man op de foto in het verhaal een centurio, of een soldaat?

4. Wat is een belangrijk verschil verschil tussen een legioensoldaat en een garnizoensoldaat?

5. Castra (fort) Cilurnum was gebouwd door het legioen met de erenaam Augusta. Verklaar de naam van dit legioen.

6. In het noorden van Brittannië bouwden de Romeinen een muur om hun rijk te verdedigen, op andere plaatsen had het Romeinse Rijk vaak natuurlijke grenzen. 
a. Wat zijn natuurlijke grenzen?
b. Welke natuurlijke grenzen had het Romeinse rijk?
c. Wat was voor de Romeinen het voordeel van natuurlijke grenzen?
d. Zijn natuurlijke grenzen tegenwoordig nog net zo belangrijk als in de tijd van de Romeinen?

7. Maak een tekening van een deel van de muur van Hadrianus. Uit de tekening moet duidelijk worden hoe de verdediging eruit zag.