Opdracht: Het leven van een Romein

05-02-2013 21:10

Een Dag in Rome

 

Jullie stappen even terug in de tijd en gaan onderzoeken hoe het dagelijkse leven van de Romeinen eruit zag. Jullie gaan een verslag maken over hoe een dag in het leven van een Romeinse familie eruit zag en hoe verschillend het leven eruit zag van een Rijke en een Arme familie.

Eisen voor het verslag:

  • Minimaal één A4tje
  • Lettertype: Times New Roman 
  • Lettergrote: 12
  • een afbeelding

Wat er over de Romeinen in het verslag moet staan:

  • Dagindeling
  • Eten
  • Kleren
  • Onderwijs
  • Hygiëne en Ziekte

Klik hier voor informatie